შრი ჩინმოის წიგნი “იმედიტირე…” ქართულად

Created Updated

იმედიტირეითარგმნა და დაიბეჭდა შრი ჩინმოის ახალი წიგნი “იმედიტირე…” (“Meditate on…”).

“როგორც სულიერი მასწავლებელი, რომელსაც ღრმად აქვს შესწავლილი ადამიანის ბუნება, შრი ჩინმოი ამ წიგნში გვთავაზობს შინაგანი პრაქტიკისთვის განსაკუთრებით მარტივ და პოეტურ სახეებს.”

წიგნში მოყვანილია მედიტატიური პრაქტიკები 79 სულიერი თვისების მოსაპოვებლად და გასანვითარებლად: სიმშვიდე, ბედნიერება, თვითრწმენა,გულწრფელობა, სიბრძნე, თავისუფლება, რწმენა, ჰარმონია, სათნოება, მეგობრობა,სიჩქარე, ძალა,სიცხადე, სიჯანსაღე, აღტაცება, შინაგანი სიმდიდრე და სხვა.

 

ნაწყვეტები წიგნიდან:

1.
What do you want?
I want peace.
Meditate on the setting sun.
Meditate on the top of a mountain.

– Sri Chinmoy

რა გსურს?
მე მსურს სიმშვიდე.
იმედიტირე ჩამავალ მზეზე.
იმედიტირე მთის მწვერვალზე.

– შრი ჩინმოი

2.
What do you want?
I want happiness.
Meditate on a lovely child.
Meditate on a flying bird.

– Sri Chinmoy

რა გსურს?
მე მსურს ბედნიერება.
იმედიტირე მშვენიერ ბავშვზე.
იმედიტირე მოლივლივე ფრინველზე.

– შრი ჩინმოი

5.
What do you want?
I want beauty.
Meditate on climbing candle flames.
Meditate on a smiling child.

– Sri Chinmoy

რა გსურს?
მე მსურს სილამაზე.
იმედიტირე სანთლის აღმავალ ალზე.
იმედიტირე მომღიმარ ბავშვზე.

– შრი ჩინმოი

9.
What do you want?
I want wisdom.
Meditate on the mind that wants to unlearn.
Meditate on the fragrance of a heart-garden.

– Sri Chinmoy

რა გსურს?
მე მსურს სიბრძნე.
იმედიტირე გონებაზე, რომელსაც დავიწყება სურს.
იმედიტირე გულის-ბაღის სურნელზე.

– შრი ჩინმოი

20.
What do you want?
I want faith.
Meditate on God’s Compassion-Eye.
Meditate on your own fountain-heart.

– Sri Chinmoy

რა გსურს?
მე მსურს რწმენა.
იმედიტირე უფლის მოწყალე თვალზე.
იმედიტირე შენს გულზე-შადრევანზე.

– შრი ჩინმოი

43.
What do you want?
I want joy.
Meditate on the winner of a race.
Meditate on the morning sunrise.

– Sri Chinmoy

რა გსურს?
მე მსურს სიხარული.
იმედიტირე რბოლაში გამარჯვებულზე.
იმედიტირე მზის ამოსვლაზე.

– შრი ჩინმოი

67.
What do you want?
I want virtue.
Meditate on you own honest thoughts.
Meditate on your capacity to appreciate other’s achievements.

– Sri Chinmoy

რა გსურს?
მე მსურს სათნოება.
იმედიტირე შენს საკუთარ სუფთა აზრებზე.
იმედიტირე სხვისი მიღწევების დაფასების უნარზე.

– შრი ჩინმოი

წიგნის წაკითხვა შეგიძლიათ შრი ჩინმოის ბიბლიოთეკის საიტზე: https://ge.srichinmoylibrary.com/mo