9 აპრილი 2012 წ.

Updated

“უფალო ჩემო, მიბოძე ის, რაც მჭირდება, და არა ის, რაც მსურს”.
ეს ჩვეულებრივი ლოცვა არაა, ეს არაჩვეუკებრივია ლოცვაა!

შრი ჩინმოის წიგნიდან “700 სიბრძნის ყვავილი”

“My Lord, give me what I need and not what I want.”
This prayer is not just ordinary, but extraordinary!

– Sri Chinmoy, 700 Wisdom-Flowers

აფორიზმების მიღება RSS-ით >>>
ყოველ ორშაბათს და ოთხშაბათს ახალი აფორიზმის მიღება SMS-ით
>>>