8 სექტემდერი 2010 წ.

Created

 

“ნუ მისცემ ნებას მწუხარებას
დაჩრდილოს შენი გზა.”

შრი ჩინმოი

Do not allow sorrow
To shadow your path.

Sri Chinmoy