8 ნოემბერი 2010 წ.

Created

“თითოეულ ჩვენგანს აქვს შინაგანი მზე. ეს შინაგანი მზე უსასრულოდ უფრო ძლიერია, უსასრულოდ უფრო ლამაზია, უსასრულოდ უფრო გამასხივოსნებელია,
ვიდრე პლანეტა მზე. როდესაც ეს შინაგანი მზე ამოდის და კაშკაშებს, ის ანადგურებს ათასწლეულთა სიბნელეს. ეს მზე ანათებს მარადისობაში…

…ასე რომ გაიქეცით მზისაკენ! მაშინ სიბნელეს მოუწევს უკან დახევა.”

შრი ჩინმოი