7 მარტი 2011 წ.

Updated

“კაცი ფიქრობს, რომ ის ყოველთვის მამაცია.
ქალი ფიქრობს, რომ ის ყოველთვის სუფთაა.
ბრიყვი ფიქრობსა, რომ ის ყოველთვის მართალია.

ღმერთმა იცის, რომ ის ყოველთვის ემსახურება მისწრაფებულის მინდობილ სიყვარულს.”

შრი ჩინმოის წიგნიდან “იოგის აზრები”

A man thinks that he is always brave.
A woman thinks that she is always pure.
A fool thinks that he is always right.

God knows that He is always the servant of the aspirant’s surrendered love.

Sri Chinmoy, Arise! Awake! Thoughts of Yogi