4 ივნისი 2012 წ.

Updated

იმედი
არ არის უბრალოდ სიტყვა.
იმედი
დღევანდელის მშვენიერი ნერგია.
იმედი
ხვალინდელის ნაყოფიერი ხეა.

– შრი ჩინმოი

Hope
Is not just a word.
Hope
Is today’s beautiful plant.
Hope
Is tomorrow’s fruitful tree.

– Sri Chinmoy

 

 

აფორიზმების მიღება RSS-ით >>>
ყოველ ორშაბათს და ოთხშაბათს ახალი აფორიზმის მიღება SMS-ით >>>