31 ოქტომბერი 2011 წ.

Updated

დაე ვიცხოვრო შორს წარმატებასა და წარუმატებლობის ცხოვრების მიღმა!

შრი ჩინმოის წიგნიდან “700 სიბრძნის ყვავილი”

May I live far beyond the domain of success and failure-life.

Sri Chinmoy, 700 Wisdom-Flowers