3 ოქტომბერი 2011 წ.

Created

ო რა არის ჭეშმარიტება,
ო რა არის ჭეშმარიტება?
ჭეშმარიტება ტკბილი
სურნელია შებრალებისა.

შრი ჩინმოის წიგნიდან “ჩემი ღვთის მოწყურე ვედრება”

O what is the Truth,
O what is the Truth?
Truth is the sweet
Fragnance of Ruth.

Sri Chinmoy, My God-Hunger Cry