28 ნოემბერი 2011 წ.

Updated

მე მხოლოდ ერთადერთი მიზანი მაქვს:
ეს ღვთის-რეალიზაციაა ამ ინკარნაციაში.
მე არ მექნება მიზნების სიმრავლე.

შრი ჩინმოის წიგნიდან “ათი ათასი ცეცხლის ყვავილი”

I have only one aim:
God-realisation in this incarnation.
I shall have no multiplicity of aims.

Sri Chinmoy, Ten Thousand Flower-Flames, Part 45