27 თებერვალი 2012 წ.

Updated

უნდა დავივიწყოთ
გუშინდელი წარუმატებლობანი.
უნდა ვზარდოთ
ხვალინდელი ახალი ოცნება
და ახალი ასრულება.

შრი ჩინმოის წიგნიდან “ახალი დღე გვიხმობს:მაძიებელთა მეგზური”

Yesterday’s failures
Must be forgotten.
Tomorrow’s new hope
And new fulfilment
Must be cherished.

Sri Chinmoy,The New day Beckons: Traveller’s Companion II

აფორიზმების მიღება RSS-ით >>>
ყოველ ორშაბათს და ოთხშაბათს ახალი აფორიზმის მიღება SMS-ით
>>>