26 მარტი 2012 წ.

Updated

მიყევი ჩენი გულის ოცნებებს.
ისინი მიგიყვანენ შენი რეალიზაციის აისისკენ.

შრი ჩინმოის წიგნიდან “ოცნება”

Follow your heart’s dreams.
They will lead you to your realisation-sunrise.

– Sri Chinmoy, Dreams

აფორიზმების მიღება RSS-ით >>>
ყოველ ორშაბათს და ოთხშაბათს ახალი აფორიზმის მიღება SMS-ით
>>>