25 აპრილი 2010 წ.

Updated

“ყოველდღე
მხოლოდ ერთი რამ არის სასწავლი:
თუ როგორ იყო ჭეშმარიტად ბედნიერი.

შრი ჩინმოის წიგნიდან “სიცოცხლის გამასხივოსნებელი მოგზაურის თანამგზავრი”

Every day
There is only one thing to learn:
How to be honestly happy.

Sri Chinmoy, The Life-Illumining Traveller’s Companion