24 თებერვალი 2011 წ.

Updated

“თოოვლივით თეთრი სიხარულის ძალა
როგორ გამოვხატო?
წმინდა სიყვარულის ძალა
რატომ დავძლიო?”

შრი ჩინმოის წიგნიდან “დასაბამიდან დასაბამისკენ”

The power of snow-white joy,
How to express?
The power of purity-love,
Why to surpass?

Sri Chinmoy, From The Source To The Source