24 სექტემბერი 2010 წ.

Updated

ჩემი გულღია პოლიტიკაა:
სიმშვიდე
ნებისმიერ ფასად.

შრი ჩინმოის წიგნიდან “”სიცოცხლის გამასხივოსნებელი მოგზაურის თანამგზავრი”

My open-heart policy:
Peace
At any price.

Sri Chinmoy, The Life-Illumining Traveller’s Companion