23 ივლისი 2012 წ.

Updated

შენს გონებაში
კითხვათა ნიაღვარია.
მაგრამ მხოლოდ ერთი მასწავლებელია,
რომელიც ყველაზე პასუხს გასცემს.
ვინ არის ეს მასწავლებელი?
შენი მდუმარების მოყვარე გული.

შრი ჩინმოი, წიგნიდან “ათი ათასი ცეცხლის ყვავილი”

Your mind has
A flood of questions.
There is but one teacher
Who can answer them.
Who is the teacher?
Your silence-loving heart.

– Sri Chinmoy, Ten Thousand Flower-Flames, Part 2

 

 

აფორიზმების მიღება RSS-ით >>>
ყოველ ორშაბათს და ოთხშაბათს ახალი აფორიზმის მიღება SMS-ით >>>