23 აპრილი 2012 წ.

Updated

მხოლოდ ღრმა მედიტაციას
შეუძლია დაამშვიდოს
ჩემი გონების ეჭვების ქარიშხალი.

შრი ჩინმოი

Only a deep meditation
Can silence
The mind-doubt-storms.

– Sri Chinmoy

 

აფორიზმების მიღება RSS-ით >>>
ყოველ ორშაბათს და ოთხშაბათს ახალი აფორიზმის მიღება SMS-ით >>>