22 ნოემბერი 2010 წ.

Updated

“რა გინდა?
მე მინდა სიმშვიდე.
იმედიტირე ჩამავალ მზეზე.
იმედიტირე მთის მწვერვალზე.”

შრი ჩინმოის წიგნიდან “იმედიტირე …”

What do you want?
I want peace.
Meditate on the setting sun.
Meditate on the top of a mountain.

Sri Chinmoy, Meditate on…