21 ნოემბერი 2011

Created

რა სწრაფმალიც არ უნდა იყოს
შენი ღიმილი,
ზუსტად ის არის შენი სინათლის-სიბრძნის
დასაწყისი.

შრი ჩინმოის წიგნიდან “სიცოცხლის გამასხივოსნებელი მაძიებელთა მეგზური”

No matter how fleeting
Your smile is,
Your smili is the very beginning
Of your wisdom-light.

Sri Chinmoy, The Life-Illumining Traveller’s Companion, series I