21 მარტი 2011 წ.

Updated

“იყავი ბედნიერი!

შენ მიიღებ იმას, რაც ყველაზე უფრო მეტად გსურს.
შენ გახდები ის, ვინც ყველაზე უფრო მეტად გსურს რომ გახდე.”

შრი ჩინმოის წიგნიდან “სიხარულის ფრთები”

Be happy!

You will get what you like most.
You will be what you like best.

Sri Chinmoy, The Wings of Joy