21 მაისი 2012 წ.

Updated

მე სულიერების ძველი სახეობა მიყვარს –
ეს ნიშნავს მედიტაციის ხანგრძლივ საათებს ყოველდღე.

შრი ჩინმოის წიგნიდან “სამოცდაჩვიდმეტი ათასი მსახურების ხე”

I like the old kind of spirituality –
That means long hours of meditation every day.

– Sri Chinmoy, Seventy Seven Thousand Service-Trees

აფორიზმების მიღება RSS-ით >>>
ყოველ ორშაბათს და ოთხშაბათს ახალი აფორიზმის მიღება SMS-ით >>>