20 თებერვალი 2012 წ.

Updated

იცოდე!
ღმერთი ნამდვილად არსებობს.
ნუ გძინავს!
ღმერთი მოვა და შენს კარზე დააკაკუნებს.

შრი ჩინმოის წიგნიდან “ათი ათასი ცეცხლის ყვავილი”

Be aware!
God definitely exists.
Be awake!
God will come and knock at your door.

Sri Chinmoy, Ten Thousands Flower-Flames

აფორიზმების მიღება RSS-ით >>>
ყოველ ორშაბათს და ოთხშაბათს ახალი აფორიზმის მიღება SMS-ით
>>>