20 დეკემბერი 2010 წ.

Updated

“რა გინდა?
მე მინდა ნეტარება.
იმედიტირე იალქნიან ნავზე.
იმედიტირე სავსე მთვარეზე.”

შრი ჩინმოის წიგნიდან “იმედიტირე …”

What do you want?
I want bliss.
Meditate on a sailboat.
Meditate on the full moon.

Sri Chinmoy, Meditate on…