19 მარტი 2012 წ.

Updated

პოლიტიკაში უნდა ამტკიცო, მეცნიერებაში უნდა ამტკიცო. მაგრამ სულიერებაში ეს აუცილებელი არ არის, რადგანაც შენ ის ხდები, რასაც აღწევ.

შრი ჩინმოი, 700 სიბრძნის ყვავილი

In politics you have to prove, in science you have to prove. But in spirituality it is not necessary, because you become what you achive.

– Sri Chinmoy, 700 Wisdom-Flowers

აფორიზმების მიღება RSS-ით >>>
ყოველ ორშაბათს და ოთხშაბათს ახალი აფორიზმის მიღება SMS-ით
>>>