17 ოქტომბერი 2011 წ.

Updated

პირობები, რომელშიც შენ ამჟამინდელ სიცოცხლეს ცხოვრობ, აირჩია ღმერთმა. ეს პიესას ჰგავს: დეკორაციები დადგმულია, ფარდაც აწეულია, რათა შენ შენი როლი ითამაშო და სულიერ გზაზე წინსვლა განაგრძო. შენი ამჟამინდელი პირობები საუკეთესოა შენი განვითარებისთვის.

შრი ჩინმოის წიგნიდან “700 სიბრძნის ყვალი”

God has chosen the conditions under which you are living your present life. It is like a play. The stage is set and he curtain has been raised for you to perform your part and advance along the spiritual path. Your present conditions are the best possible ones for your advancement.

– Sri Chinmoy, 700 Wisdom-Flowers