16 იანვარი 2012 წ.

Created

იმისთვის რომ ამოირჩიო შინაგანი ხმა, დილით ადრე უნდა იმედიტირო.
იმისთვის რომ გააკონტროლო და დაიმორჩილო არაღვთიური აზრები, ნაშუადღევს უნდა იმედიტირო.
იმისთვის რომ გაასუფთავო შენი ბნელი, უსუფთაო ემოციები, საღამოს უნდა იმედიტირო.

შრი ჩინმოი