16 აპრილი 2012 წ.

Updated

მე უძილოდ ქედს ვხრი სინათლის წინაშე,
რომელის არასოდეს მკრთალდება.
მე დაუღალავად ქედს ვხრი აღტაცების წინაშე,
რომელიც არასოდეს ჭკნება.

შრი ჩინმოის წიგნიდან “ათი ათასი ცეცხლის ყვავილი”

I sleeplessly bow to the Light
That never dims.
I breathlessly bow to the Delight
That never fades.

– Sri Chinmoy, Ten Thousands Flower-Flames”

 

აფორიზმების მიღება RSS-ით >>>
ყოველ ორშაბათს და ოთხშაბათს ახალი აფორიზმის მიღება SMS-ით >>>