15 ივლისი 2010 წ.

“იყავი ბავშვივით,
მოიქეცი ბავშვივით,
შენი გულის ბაღში
ერთი ყვავილიდან მეორეზე გადადი,
სანამ არ იპოვი სრულ სიხარულს
და სრულყოფილ კმაყოფილებას.”

შრი ჩინმოის წიგნიდან “77000 მსახურების ხე”

Be like a child,
Act like a child.
Go from one flower to another
In your heart-garden
Until you find complete joy
And perfect satisfaction.

Sri Chinmoy “Seventy-Seven Thousand Service-Trees”