15 ივლისი 2010 წ.

Updated

“იყავი ბავშვივით,
მოიქეცი ბავშვივით,
შენი გულის ბაღში
ერთი ყვავილიდან მეორეზე გადადი,
სანამ არ იპოვი სრულ სიხარულს
და სრულყოფილ კმაყოფილებას.”

შრი ჩინმოის წიგნიდან “77000 მსახურების ხე”

Be like a child,
Act like a child.
Go from one flower to another
In your heart-garden
Until you find complete joy
And perfect satisfaction.

Sri Chinmoy “Seventy-Seven Thousand Service-Trees”