14 მაისი 2012 წ.

Updated

მებრძოლი გარე სამყაროში ბრწყინავს თავის აბჯარში.
მებრძოლი შიდა სამყაროში ბრწყინავს თავის მედიტაციაში.

შრი ჩინმოის წიგნიდან “სამოცდაჩვიდმეტი ათასი მსახურების ხე”

A warrior in the outer world shines in his armor.
A worrior in the inner world shines in his meditation.

-Sri Chinmoy, Seventy Seven Thousand Service-Trees

აფორიზმების მიღება RSS-ით >>>
ყოველ ორშაბათს და ოთხშაბათს ახალი აფორიზმის მიღება SMS-ით >>>