13 თებერვალი 2012 წ.

Updated

როდესაც მწვერვალს ვაღწევ,
მე ვერ ვჩერდები და არ ვჩერდები,
რადგანაც ვხედავ, თუ როგორ მიხმობს ახალი მიზანი.

შრი ჩინმოი

When I reach the top,
I cannot stop and I do not stop
Because I clearly see a new goal beckoning me.

Sri Chinmoy