12 სექტემბერი 2011 წ.

Updated

უფალო ჩემო, ამოშალე
ჩემი უარყოფითი აზრები
და
ჩემი უარყოფითი ქმედებები
ჩემი გულის წიგნიდან.

შრი ჩინმოის წიგნიდან “ახალი ათასწლეულის ფილოსოფია”

My Lord, do obliterate
My negativity-thoughts
And
My negativity-actions
From my heart-book.

Sri Chinmoy, The Philosophy for the New Millenium