12 მარტი 2012 წ.

Updated

მართალია,
არ ვიცი
ვინ ვარ,
მაგრამ ზუსტად ვიცი
ვისიც ვარ.

შრი ჩინმოის წიგნიდან “ათი ათასი ცეცხლის ყვავილი”

True,
I do not know
Who I am,
But I do know
Whose I am.

Sri Chinmoy, Ten Thousands Flower-Flames

აფორიზმების მიღება RSS-ით >>>
ყოველ ორშაბათს და ოთხშაბათს ახალი აფორიზმის მიღება SMS-ით
>>>