11 ივლისი 2012 წ.

Updated

სულიერ ცხოვრებაში
არ არსებობს ასეთი რამ, როგორც “შეუძლებელი”.
როდესაც მიაღწევ ეგრეთ წოდებულ “შეუძლებელს”,
ყველა შენი პრობლემა
შინაგანი და გარეგანი
გადაწყდება.

– შრი ჩინმოის წიგნიდან “დილა პატიჟებს ჩემს გულს, საღამო პატიჟებს ჩემს ცხოვრებას”

There is no such thing as impossible
In the spiritual life.
When you achieve the so-called impossible,
Then all your problems,
Inner and outer,
Will be solved.

– Sri Chinmoy, Morning Invites My Heart, Evening Invites My Life

აფორიზმების მიღება RSS-ით >>>
ყოველ ორშაბათს და ოთხშაბათს ახალი აფორიზმის მიღება SMS-ით >>>