კონტაქტი

შრი ჩინმოის ხელი, ჩიტი დასაკავშირებლად, გთხოვთ, დატოვეთ თქვენი შეტყობინება და საკონტაქტო ინფორმაცია - სახელი და ტელეფონის ნომერი.
თქვენი ინფორმაციის კონფიდენციალურობა დაცული იქნება.


რატომ არის რეგისტრაცია ტელეფონის ნომრით და არა e-mail-ით?

მედიტაცია კავშირია; კავშირი ჩვენ საკუთარ უღრმეს და უმაღლეს ნაწილთან. მედიტაცია სხვებთან ერთობის გრძნობაა. ინტერნეტი კი, ხშირ შემთხვევაში, რაღაც უპიროვნო და უსულოა. ამიტომაც პირადი კონტაქტი უმჯობესია.