შრი ჩინმოის აფორიზმები ყოველი დღისათვის

warning: Creating default object from empty value in /home/selfge/self-discovery.ge/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

11 ივლისი 2012 წ.

სულიერ ცხოვრებაში
არ არსებობს ასეთი რამ, როგორც "შეუძლებელი".
როდესაც მიაღწევ ეგრეთ წოდებულ "შეუძლებელს",
ყველა შენი პრობლემა
შინაგანი და გარეგანი
გადაწყდება.

- შრი ჩინმოის წიგნიდან "დილა პატიჟებს ჩემს გულს, საღამო პატიჟებს ჩემს ცხოვრებას"

There is no such thing as impossible
In the spiritual life.
When you achieve the so-called impossible,
Then all your problems,
Inner and outer,
Will be solved.

- Sri Chinmoy, Morning Invites My Heart, Evening Invites My Life

4 ივნისი 2012 წ.

იმედი
არ არის უბრალოდ სიტყვა.
იმედი
დღევანდელის მშვენიერი ნერგია.
იმედი
ხვალინდელის ნაყოფიერი ხეა.

- შრი ჩინმოი

Hope
Is not just a word.
Hope
Is today's beautiful plant.
Hope
Is tomorrow's fruitful tree.

- Sri Chinmoy

28 მაისი 2012 წ.

ჩვენი იმედები
ისეთივე ღრმა უნდა იყოს,
როგორიც წყნარი ოკეანეა.

- შრი ჩინმოი

Our hopes
Should be as deep
As the Pacific Ocean.

- Sri Chinmoy

21 მაისი 2012 წ.

მე სულიერების ძველი სახეობა მიყვარს -
ეს ნიშნავს მედიტაციის ხანგრძლივ საათებს ყოველდღე.

- შრი ჩინმოის წიგნიდან "სამოცდაჩვიდმეტი ათასი მსახურების ხე"

I like the old kind of spirituality -
That means long hours of meditation every day.

- Sri Chinmoy, Seventy Seven Thousand Service-Trees

14 მაისი 2012 წ.

მებრძოლი გარე სამყაროში ბრწყინავს თავის აბჯარში.
მებრძოლი შიდა სამყაროში ბრწყინავს თავის მედიტაციაში.

შრი ჩინმოის წიგნიდან "სამოცდაჩვიდმეტი ათასი მსახურების ხე"

A warrior in the outer world shines in his armor.
A worrior in the inner world shines in his meditation.

-Sri Chinmoy, Seventy Seven Thousand Service-Trees

9 მაისი 2012 წ.

დილის მზე ქვითინებს, თუ არ ვლოცულობ.
საღამოს მზე ხვნეშის, თუ არ ვმედიტირებ.

- შრი ჩინმოის წიგნიდან "მზე მთვარე ვარსკვლავები"

The morning sun weeps if I do not pray.
The evening sun sighs if I do not meditate.

- Sri Cinmoy, Sun Moon Stars

სინდიცირებული მასალა