შრი ჩინმოის აფორიზმები ყოველი დღისათვის

warning: Creating default object from empty value in /home/selfge/self-discovery.ge/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

23 ივლისი 2012 წ.

შენს გონებაში
კითხვათა ნიაღვარია.
მაგრამ მხოლოდ ერთი მასწავლებელია,
რომელიც ყველაზე პასუხს გასცემს.
ვინ არის ეს მასწავლებელი?
შენი მდუმარების მოყვარე გული.

- შრი ჩინმოი, წიგნიდან "ათი ათასი ცეცხლის ყვავილი"

Your mind has
A flood of questions.
There is but one teacher
Who can answer them.
Who is the teacher?
Your silence-loving heart.

- Sri Chinmoy, Ten Thousand Flower-Flames, Part 2

16 ივლისი 2012 წ.

მდუმარება, მდუმარება, მდუმარება.
მდუმარება აღვიძებს მძინარე მაძიებელს ჩემში.
მდუმარება ასხივოსნებს მისწრაფებულ მაძიებელს ჩემში.
მდუმარება აღასრულებს თვითგამცემ მაძიებელს ჩემში.
მდუმარება, მდუმარება, მდუმარება.

შრი ჩინმოი, წიგნიდან "შებრალების ზღვა და კმაყოფილების ტალღები"

Silence, silence, silence.
Silence awakens the sleeping seeker in me.
Silence enlightens the aspiring seeker in me.
Silence fulfils the self-giving seeker in me.
Silence, silence, silence.

Excerpt from Compassion-Sea And Satisfaction-Waves by Sri Chinmoy

9 ივლისი 2012

როდესაც მაღლა ვიხედები, მე ვიძენ დროს.
როდესაც წინ ვიხედები, მე ვიყენებ დროს.
როდესაც შიგნით ვიხედები, მე ვინახავ დროს.
როდესაც უკან ვიხედები, მე ვკარგავ დროს.

- შრი ჩინმოი, წიგნიდან "აღმოსავლეთის სინათლე დასავლეთის გონებისთვის"

When I look upward, I earn time.
When I look forward, I utilise time.
When I look inward, I save time.
When I look backward, I waste time.

- Sri Chinmoy, "Eastern Light For The Western Mind"

2 ივლისი 2012 წ.

სიმშვიდე დაუმარცხებელი პასუხია ცხოვრების ყოველ გამოწვევაზე.

- შრი ჩინმოი

Peace is the indomitable response to life's every challenge.

- Sri Chinmoy

25 ივნისი 2012 წ.

გარე ღიმილს მიაქვს
დღევანდელი მიწის აისი ზეცაში.
შინაგან ღიმილს ჩამოაქვს
ხვალინდელი ზეცის მზე დედამიწაზე.

 შრი ჩინმოი, ათი ათასი ცეცხლის ყვავილი

An outer smile carries
Today’s earthly dawn to Heaven.
An inner smile carries
Tomorrow’s Heavenly sun to earth.

- Sri Chinmoy, Ten Thousand Flower-Flames #166

18 ივნისი 2012 წ.

მედიტაცია დაბადებით მონიჭებული უფლებაა.
მედიტაციაში
ჩვენ ვამყარებთ ჩვენს ერთობას
მთელ სამყაროსთან
და მთელი ჩვენი არსება სავსეა
სიმშვიდით.

- შრი ჩინმოი, "სამოცდაჩვიდმეტი ათასი მსახურების ხე"

Meditation is everybody's birthright.
In meditation
We establish our oneness
With the entire world,
And our whole being is inundated
With peace.

- Sri Chinmoy, Seventy-Seven Thousand Service-Trees, Part 1

სინდიცირებული მასალა