9 ივლისი 2012

როდესაც მაღლა ვიხედები, მე ვიძენ დროს.
როდესაც წინ ვიხედები, მე ვიყენებ დროს.
როდესაც შიგნით ვიხედები, მე ვინახავ დროს.
როდესაც უკან ვიხედები, მე ვკარგავ დროს.

- შრი ჩინმოი, წიგნიდან "აღმოსავლეთის სინათლე დასავლეთის გონებისთვის"

When I look upward, I earn time.
When I look forward, I utilise time.
When I look inward, I save time.
When I look backward, I waste time.

- Sri Chinmoy, "Eastern Light For The Western Mind"

აფორიზმების მიღება RSS-ით >>>
ყოველ ორშაბათს და ოთხშაბათს ახალი აფორიზმის მიღება SMS-ით >>>