23 ივლისი 2012 წ.

შენს გონებაში
კითხვათა ნიაღვარია.
მაგრამ მხოლოდ ერთი მასწავლებელია,
რომელიც ყველაზე პასუხს გასცემს.
ვინ არის ეს მასწავლებელი?
შენი მდუმარების მოყვარე გული.

- შრი ჩინმოი, წიგნიდან "ათი ათასი ცეცხლის ყვავილი"

Your mind has
A flood of questions.
There is but one teacher
Who can answer them.
Who is the teacher?
Your silence-loving heart.

- Sri Chinmoy, Ten Thousand Flower-Flames, Part 2

 

 

აფორიზმების მიღება RSS-ით >>>
ყოველ ორშაბათს და ოთხშაბათს ახალი აფორიზმის მიღება SMS-ით >>>